Anny HolmgaardLA AMARILLA ER EN OVERSKUELIG SPANSK GRAMMATIK, DER KAN ANVENDES AF SPANSKSTUDERENDE PÅ ALLE NIVEAUER.


PÅ MIN PORTAL e-studiar.net KAN DER FINDES OPGAVER, DER KAN ANVENDES TIL BOGEN.


BOGEN ER PÅ 82 SIDER. PRIS: 100 KR. + MOMS.


Findes som i-Bog på e-studiar.netBogen findes også på engelsk på e-studiar.net.


La amarilla er en brugsgrammatik, en brobygningsgrammatik, hvilket vil sige, bogen er bygget op på den måde, at den er meget overskuelig, elever kan bruge den direkte fra folkeskolen.


Der findes et emne på hver side, så eleven hurtigt lærer at genkende bogen og slå op i den.


Grammatikken er skrevet i den danske terminologi med den latinske betegnelse underneden, således at eleven kan genkende den grammatik, denne har lært i folkeskolen og kan vænne sig til den terminologi, der anvendes på bl.a. gymnasiet.